Các cơ sở sản xuất thực phẩm được phép tự công bố theo quy định mới Nghị định 15/2018/NĐ-CP
Tin tức

Các cơ sở sản xuất thực phẩm được phép tự công bố theo quy định mới Nghị định 15/2018/NĐ-CP

Sau gần 2 năm lấy ý kiến, góp ý, trên tinh thần tháo gỡ vướng mắt và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các cơ sở sản xuất thực phẩm, ngày 02/2/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Nghị định 15/2018/NĐ-CP này thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã chính thức được ban hành và có hiệu lực từ ngày 2/2/2018. Điểm sửa đổi đầu tiên trong nghị định này là các cơ sở sàn xuất được tự công bố sản phẩm của mình, thay vì gửi bản hồ sơ công bố đến các cơ quan nhà nước để xác nhận. Điểm cơ bản nổi bật của Nghị định này như sau: 

1. Các sản phẩm thuộc đối tượng tự công bố sản phẩm

- Các sản phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn trừ các sản phẩm quy định tại Khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này thì tổ chức, cá nhân thực hiện tự công bố sản phẩm. 

- Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) sản xuất, nhập khẩu để phục vụ cho việc sản xuất của tổ chức, cá nhân được miễn tự công bố sản phẩm.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm

2.1. Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

a) Bản tự công bố an toàn sản phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế.

2.2. Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định;

b) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ tại đơn vị và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận;

c) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn của sản phẩm đó.

3. Hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

4. Các tài liệu nộp kèm hồ sơ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp.

Xem chi tiết Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Theo VITEST.

Đang Online: 2 * Tổng truy cập: 1338141
Các dịch vụ
Mạng xã hội