ViTEST
Hỏi đáp

Làm tem truy xuất nguồn gốc

 

Hiện tại, ViTEST cung cấp 3 dạng làm tem truy xuất nguồn gốc như sau: 

#Dạng 1: Tem cố định: truy xuất đến thông tin cố định đến sản phẩm nông sản, mã code này có thể in trực tiệp trên bao bì (dạng này tương tự mã số mã vạch GS1)

#Dạng 2: Tem biến đổi theo lô: ngoài các nội dung có thể truy xuất như #Dạng 1 thì có thêm các thông tin số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, ngày kích hoạt tem. Số lượng tem in trong lô từ 1-n, phụ thuộc vào quy mô to nhỏ của lô, mỗi tem có 1 mã số riêng biệt.

#Dạng 3: Tem biến đổi theo lô có nhật ký sản xuất riêng: ngoài các nội dung có thể truy xuất như #Dạng 2 thì có thêm truy xuất đến nhậ ký sản xuất. Số lượng tem in trong lô từ 1-n, phụ thuộc vào quy mô to nhỏ của lô, mỗi tem có 1 mã số rieng biệt. Tem truy xuất dạng 3 này đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tuy xuất hơn, tuy nhiên đòi hỏi cơ sở phải cập nhật nhật ký sản xuất.

VITEST thông tin gửi đến để có lựa chọn làm dạng tem QR code truy xuất nguồn gốc phù hợp.

 

tem-truy xuat-ngion-goc-san-pham-nong-san

Dạng 1. tem cố định

Dạng 2: Tem truy xuất theo lô (không có nhật ký sản xuất)

 

tem-qt-xuat-the-lo

Dạng 3. Tem truy xuất theo lô có nhật ký sản xuất

 

(quý vị có thể dùng zalo hoặc các ứng dọc đọc qr code để quét từng tem, xem xét nội dung thể hiện và so sánh đặc điểm).

 

Các câu hỏi khác  
Đang Online: 12 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội