ViTEST
Hỏi đáp

Quy định về chuyển đổi đất trồng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ

 Theo yêu cầu của TCVN 11041-2:2017 về nội dung chuyển đổi đất như sau:

- Sản xuất hữu cơ phải có giai đoạn chuyển đổi đất từ sản xuất thông thường sang sản xuất hữu cơ để hệ sinh thái ổn định và độ phì của đất được hình thành, giảm ô nhiễm và bảo đảm các yêu cầu khác của tiêu chuẩn này.

Quy định về chuyển đổi đất sang nông nghiệp hữu cơ

- Thời kỳ chuyển đổi: ít nhất là hai năm trước khi gieo trồng hoặc trong trường hợp cây lâu năm không phải là đồng cỏ, thì phải ít nhất là ba năm trước vụ thu hoạch sản phẩm đầu tiên; có thể kéo dài hoặc rút ngắn thời kỳ chuyển đổi, song ít nhất thời gian chuyển đổi phải là 12 tháng.

- Trường hợp không thể chuyển đổi cùng lúc thì nhà sản xuất cần chia khu vực chuyển đổi thành các phần để chuyển đổi từng phần.

Xem thêm quy trình tư vấn chứng nhận hữu cơ của ViTEST tại đây.

 

Các câu hỏi khác  
Đang Online: 12 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội