ViTEST
Hỏi đáp

Chứng nhận hợp quy Bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim

Chứng nhận công bố hợp quy bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc theo QCVN 01:2017/BCT là hoạt động bắt buộc trước khi lưu thông thị trường.

Các sản phẩm bộ com-lê, bộ quần áo đồng bộ, áo jacket, áo blazer, quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc (trừ quần áo bơi), dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai, dệt kim hoặc móc theo QCVN 01:2017/BCT là hoạt động bắt buộc trước khi lưu thông thị trường được gắn dấu hợp quy sau khi công bố hợp quy.

 
Các câu hỏi khác  
Đang Online: 5 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội