ViTEST
Hỏi đáp

Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam TCVN 11041 2017

Kể từ năm 2017, các thuật ngữ về tiêu chuẩn hữu cơ trở nên phổ biến và tần xuất ngày một thông dụng hơn. Để quý vị có thêm những thông tin cơ bản, có một cái nhìn đúng đắn về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam, ViTEST gửi đến quy vị một số nội dung cơ bản sau:

1. Nông nghiệp hữu cơ là gì ?

Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe, của hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài cơ sở và có tính đến từng vùng, từng địa phương. Với mục đích chính là duy trì sức khỏe của đất, hệ sinh thái và con người, dựa vào các quá trình tự nhiên của hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học.

Như vậy ở đây hữu cơ được hiểu không phải không sủ dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu hóa học và chỉ dùng phân chuồng thì sản phẩm đó được xem là hữu cơ. Với cách nhìn nhận này rất nhiều người ngộ nhận và đánh giá chưa thật sự chính xác, đầy đủ về nông nghiệp hữu cơ.

2. Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ gồm những tiêu chuẩn nào ?

Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nông nghiệp hữu cơ, gồm có:

TCVN 11041-1:2017– Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

TCVN 11041-2:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2:  Trồng trọt hữu cơ

TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

Do đó, tùy vào trồng trọt hữu cơ hay chăn nuôi hữu cơ sẽ có tiêu chuẩn khác nhau.

3. Thời gian triển khai xây dựng, chứng nhận hữu cơ mất bao lâu ?

Có rất nhiều khách hàng liên hệ đến ViTEST và đề nghị mong muốn được chứng nhận hữu cơ nhanh và cấp tốc, về việc này ViTEST khẳng định rằng, để xây dựng và chứng nhận hữu cơ không thể tiến hành nhanh được mà phải cần trải một số thời gian cơ bản sau: 

- Thời gian chuyển đổi đất: so với yêu cầu của USDA về tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ thì thời gian chuyển đổi đất theo tiêu chuẩn hữu cơ ngắn hơn, cụ thể là: đối với cây ngắn ngày thời gian chuyển đổi đất phải ít nhất 6 tháng, cây lâu năm ít nhất là 18 tháng. Khi thực hiện chuyển đổi đất không có nghĩa nhà sản xuất phải ngừng sản xuất, thay vào đó vẫn có thể sản xuất nhưng được phép sử dụng các vật tư có yếu tố hóa học, biến đổi gen....

- Thời gian canh tác hữu cơ được tính sau thời gian chuyển đổi đất. Có lẻ ít nhiều nhà sản xuất vẫn ngạc nhiên vì sao các doanh nghiệp Nhật mua đất tại Việt Nam mà để hoan từ 2-3 năm, chính là họ thực hiện giai đoạn chuyển đổi đất. Ngoài ra để có bằng chứng về việc chuyển đổi đất thì phải có hồ sơ chứng minh và xác nhận của chính quyền sở tại.

4. Danh mục các loại chế phẩm, các chất nào được phép sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ ?

(đang cập nhật)....

 

Các câu hỏi khác  
Đang Online: 7 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội