ViTEST
Dịch vụ / TƯ VẤN NÔNG NGHIÊP  
Chứng nhận rừng FSC-CoC
FSC được viết tắt từ các chữ cái tiếng Anh: Forest Stewardship Council là một tổ chức Quốc tế, phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1993 tại Toronto, hiện nay ...
Xác nhận sản phẩm an toàn
Ngày 03/11/2015, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản trực thuộc Bộ Nộ Nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hànhCông văn số 2764 /QLCL-CL2 về việc triển khai thí ...
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
VietGAP chăn nuôi (Vietnamese Good Animal Husbandry Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vật nuôi được ...
Chứng nhận VietGAP thủy sản
Thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt(gọi tắt là VietGAP, dịch sang tiếng Anh là Vietnamese Good Aquaculture Practices) là Quy phạm thực hành ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo các ...
Chứng nhận tiêu chuẩn BRC
Tiêu chuẩn BRC (British Retail Consortium) là tiêu chuẩn của Hiệp hội các nhà bán lẻ Anh. Tiêu chuẩn được ra đời nhằm giúp các nhà bán lẻ về các yêu cầu đầy đủ của ...
Chứng nhận Hữu cơ Organic
Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ người sản xuất hữu cơ, nông dân phải tuân theo các tiêu chuẩn sản xuất nào ñó trong nông nghiệp hữu cơ. Quan trọng là tất cả các ...
Đang Online: 7 * Tổng truy cập: 1340837
Các dịch vụ
Mạng xã hội