ViTEST
Dịch vụ / TƯ VẤN NÔNG NGHIÊP  
Chứng nhận GlobalGAP
“GlobalGAP» là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). GlobalGAP đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ ...
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
VietGAP (gọi tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices) - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt Việt Nam là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu ...
Đang Online: 7 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội