ViTEST
Dịch vụ / TƯ VẤN SẢN PHẨM  
Công bố tiêu chuẩn cơ sở (TCCS)
Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác công ...
Quy trình công bố sản phẩm
Quy trình này mô tả trình tự thủ tục các công bố sản phẩm để khách hàng nắm rõ vị trí công việc mà ViTEST đang triển khai
Công bố Mỹ phẩm sản xuất trong nước
Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có ...
Công bố thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy tại Bộ Y ...
Thủ tục tự công bố sản phẩm thực phẩm
Trước đây, thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực ...
Công bố chất lượng phụ gia thực phẩm
Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (do thương nhân ban hành – có đóng dấu).
Đang Online: 7 * Tổng truy cập: 1339291
Các dịch vụ
Mạng xã hội