ViTEST
Dịch vụ / TƯ VẤN HỆ THỐNG  
Xây dựng phòng kiểm nghiệm theo ISO 17025
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển ...
Chứng nhận HACCP
HACCP là gì ? HACCP: viết tắt của (Hazard Analysis and Critical Control Point) trong có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn" trong quá trình sản xuất và ...
Chứng nhận ISO 22000
Bộ ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, có thể áp dụng cho loại hình sản xuất có liên quan đến thực phẩm, đáp ứng ...
Chứng nhận Halal
Chứng nhận HALAL là chương trình đánh giá theo chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm/dịch vụ có trách nhiệm. Đây là quá trình xem xét đánh giá độc lập, khách quan để xác nhận ...
Chứng nhận ISO 45001
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 (có thể bị nhầm với tiêu chuẩn ISO 18001) được chấp nhận trên toàn cầu như là một phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và ...
Chứng nhận ISO 9001
ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn yêu cầu về hệ thống quản lý, quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. ISO ...
Đang Online: 9 * Tổng truy cập: 1340837
Các dịch vụ
Mạng xã hội