ViTEST
Dịch vụ / TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP  
Xin cấp giấy phép sản xuất rượu
Ngày 14/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu, theo đó các cơ sở sản xuất rượu, buôn bán rượu, phân phối rượu tương ứng phải được cấp giấy ...
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón
Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất phân bón ? Kể từ ngày 20/09/2017, Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực và thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân ...
Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi thức ăn thủy sản
Theo quy định của Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi phải đăng ký lưu hành.
Giấy phép nhập khẩu hóa chất
Đối tượng phải xin giấy phép nhập khẩu hóa chất Đối tượng phải xin giấy phép nhập khẩu hóa chất: Những hóa chất thuộc bảng III của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm ...
Xác nhận quảng cáo thức ăn chăn nuôi
Kể từ ngày 04/09/2015, các nội dung quảng cáo trên báo bì thức ăn chăn nuôi phải được Cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo Thông tư 29/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát ...
Đang Online: 2 * Tổng truy cập: 1340837
Các dịch vụ
Mạng xã hội