ViTEST
Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy

Danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy ?

Trước tiên xin được nhắc lại về thuật ngữ hợp quy và công bố hợp quy. Hợp quy là phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, công bố hợp quy là hoạt động cơ sở công bố với cơ quan chức năng sản phẩm/quá trình/dịch vụ của đơn vị mình phù hợp với các yêu cầu cửa quy chuẩn kỹ thuật.

Danh mục sản phẩm công bố hợp quy

Như vậy, danh mục sản phẩm phải công bố hợp quy là các sản phẩm thuộc nhóm 2 (nhóm có khả năng gây mất an toàn). Trong đó từng bộ sẽ quy định danh mục sản phẩm nhóm 2 do mình quản lý.

Ví dụ:

Danh mục sản phẩm nhóm 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý được ban hành theo Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT

Danh mục sản phẩm nhóm 2 do Bộ Công Thương quản lý theo Thông tư 41/2015/TT-BCT 

...

Trường hợp quý vị sản xuất sản phẩm nào nếu chưa rõ hoặc không có thời gian tra cứu hãy liên hệ với ViTEST để được hỗ trợ !

Đang Online: 3 * Tổng truy cập: 1338162
Các dịch vụ
Mạng xã hội